Občina Kamnik ponavlja akcijo praznjenja greznic na Veliki planini iz koč, ki ležijo na vodovarstvenem območju – Turistično naselje

14. 7. 2022