Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednik, Franc Pivk
  • Član, Sandi Borec
  • Član, Dušan Božičnik
  • Član, Grega Cvirn
  • Član, Milan Kojadinović
  • Član, Peter Štubljar
  • Član, Robert Zajc