Občina Kamnik zavzela ničelno toleranco do odplak na Veliki planini iz koč, ki ležijo na vodovarstvenem območju – Turistično naselje

3. 6. 2022