Predstavitev in usklajevanje prometne ureditve na Veliki planini

18. 5. 2018