Posvetovanje o razvoju Velike planine

17. 4. 2018