Mali grad

Župan

Igor Žavbi
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

Urad župana
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 17
Faks: 01 831 81 19
Elektronska pošta: igor.zavbi@kamnik.si

Igor Žavbi si je bogate izkušnje za delo z ljudmi pridobival z vodilnimi mesti v gostinskem podjetju. Poleg službe in družine je namreč oče dveh nadobudnih fantičev, ki mu pomagata, da skupaj vidijo pozitivne plati življenja, pa je močno vpet tudi v življenje lokalne skupnosti, saj je že več let član kulturno – umetniškega društva KUD Ivan Cankar Šmartno v Tuhinju ter Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Tuhinju. Z dnem 23. junij 2018 je prevzel funkcijo podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana, saj je bil dosedanji župan Marjan Šarec izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Tako kot je delal do zdaj, namerava delati tudi v prihodnje, vestno, zavzeto, odgovorno in timsko.

Je podpredsednik Liste Marjana Šarca, funkcijo podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana pa opravlja poklicno.