Župan imenoval podžupana Uroša Pirca, ki bo funkcijo opravljal nepoklicno

13. 3. 2023