Odprtje prenovljenega športnega igrišča Vrhpolje – I. faza

9. 4. 2024