Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na Žalah, v Košišah, Tunjicah in Tunjiški Mlaki

18. 1. 2024