Med vožnjo se posvetimo le eni, v tistem trenutku najpomembnejši stvari – vožnji

15. 1. 2024