Obvestilo o javnem razpisu za prosto delovno mesto »DIREKTORJA/ICE JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT KAMNIK«.

15. 1. 2024