Pričetek ocenjevanja škode zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

27. 11. 2023