Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Zikova in Livarska ulica)

10. 10. 2023