Med nominacijami za najboljše stripe tudi strip Urmal, mamutov prijatelj Miha Hančiča in Rdeča raketa in zeleni planet Ivana Mitrevskega

2. 10. 2023