Ponovni organizirani sistematični odvoz grezničnih gošč

12. 7. 2023