Kamniški taborniki so praznovali okrogli jubilej

2. 6. 2023