Taborniki Rodu Bistriških Gamsov praznujejo 60 let

23. 5. 2023