Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu (Zgornje in Spodnje Stranje ter Košiše)

11. 5. 2023