Odprtje dveh asfaltiranih odsekov javnih poti in nove kanalizacije v naselju Žale 

3. 4. 2023