Seznanitev vojaških obveznikov v Kamniku

23. 3. 2023