Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Zikova in Livarska ulica)

7. 3. 2023