Občina Kamnik uspešna s kandidaturo na projektu, naravnanem na trajnostnih oblikah urbane mobilnosti

1. 3. 2023