Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Zduša)

21. 12. 2022