Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Zduša)

20. 12. 2022