Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Bistriška cesta)

19. 12. 2022