Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Bevkova in Lobodova ulica ter Palovška cesta)

28. 11. 2022