Zahvala župana Mateja Slaparja občankam in občanom ob ponovni izvolitvi

21. 11. 2022