Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Bistriška cesta in Mlinarska ulica)

7. 11. 2022