Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (na Bevkovi in Lobodovi ulici ter Palovški cesti)

11. 10. 2022