Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Spodnje Stranje in Košiše)

24. 8. 2022