Javna razgrnitev in javna obravnava območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Nazarje in pripadajočih okoljskih poročil

27. 7. 2022