Obvestilo o gradnji optičnega omrežja v različnih naseljih v občini Kamnik.

18. 7. 2022