Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Klavčičeva ulica in Vrhpolje pri Kamniku)

4. 7. 2022