OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO na Cankarjevi cesti na Vrhpoljah pri Kamniku

30. 6. 2022