Vprašalnik o potovalnih navadah Kamničank in Kamničanov ter o hoji v Kamniku

25. 5. 2018