Začasna sprememba prometnega režima (gradnja pločnika Kamnik–Ločica)

22. 5. 2018