25. področne igre specialne olimpiade za Gorenjsko

18. 5. 2018