Obvestilo o spremembi prometnega režima (popolna zapora in prekop Medvedove ulice)

14. 5. 2018