Nadzor nad oviranjem preglednosti na občinskih cestah zaradi razraščanja vegetacije

10. 5. 2018