Velika planina, d. o. o. je prejela bonitetno oceno odličnosti AAA

8. 5. 2018