Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Tunjice)

7. 8. 2020