Začasne spremembe prometnega režima v ožjem in širšem območju Kamnika

4. 8. 2020