Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Šolska in Usnjarska ulica ter Na produ)

22. 7. 2020