OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU - Palovška cesta in Lobodova ulica

20. 6. 2022