Možnost koriščenja brezplačne vozovnice za javni medkrajevni potniški promet

1. 7. 2020