Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vremšakova ulica)

11. 6. 2020