Aktivnosti in zahvala Občinskega štaba Civilne zaščite v sredo, 27. maja

27. 5. 2020