Popolna zapora lokalne ceste Cerkljanska Dobrava-Vrhovlje-Tunjiška Mlaka

18. 5. 2020