Poziv k omejitvi gibanja in zadrževanja na priljubljenih izletniških točkah v občini Kamnik

2. 4. 2020