Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima (Podlimbarskega pot, Kovinarska, Steletova cesta, Livarska ulica in Janežičev drevored)

26. 1. 2021